Fagdag

Etter snart 6 år med Samlingsteam Rogaland skal dette samlingsforvaltningseventyret avsluttes. Men før vi legges ned, har vi gleden av å invitere alle interesserte ved fylkeskommunens seks museer til fagdag i «Effektiv museumsmagasinering: med fokus på håndtering, merking og pakking av museumsgjenstander», se vedlagt program.

Dato: 13. – 14. november 2019
Sted:
Vitenfabrikken, Sandnes

Programmet retter seg mest mot dem som arbeider med samlingsforvaltning og/eller gjenstandshåndtering. Det er i tillegg ønskelig om alle museene kan stille med minst en representant på møtet. Last ned programmet her.

Påmelding til lise.aasen@jaermuseet.no senest 11. september.


Program

DAG 1 09:30 – 15:00

10:00 – 10:15  Velkommen og introduksjon v/ Jeanne Dalbu
10:15 – 10:45  Hvorfor trenger vi rutiner for håndtering og magasinering? v/ Eirik Aarebrot
10:45 – 11:00  Pause
11:00 – 11:30  Hvordan skal vi håndtere museumsgjenstander? v/ Therese Espeland
11:30 – 12:30  Pause/Lunsj
12:30 – 12:45  Hvordan skal vi merke museumsgjenstander? v/ Belen Navazo Hourcade
12:45 – 15:00  Praktisk del 1

DAG 2 09:00 – 15:00

09:30 – 09:45 Velkommen til dag 2 v/ Jeanne Dalbu
09:45 – 10:15 Hvordan kan vi oppnå en effektiv magasinering? v/ Lise Chantrier Aasen
10:15 – 10:30 Hvorfor skal vi pakke museumsgjenstander, og hvordan? v/ Belen Navazo Hourcade
10:30 – 10:45 Pause
10:45 – 11:30 Praktisk del 2
11:30 – 12:30 Pause/Lunsj
12:30 – 14:15 Praktisk del 3
14:15 – 14:30 Pause
14:30 – 15:00 Oppsummering / Vel hjem v/ Lise Chantrier Aasen

Vellykket seminar om IPM

Fellestjenestene avholdt fagseminar på Oljemuseet 10. mai 2017. Det ble en flott dag med god diskusjon mellom de rundt 30 deltakerne på seminaret. Det er første gang fellestjenestene har samlet museene i Rogaland til et slikt tverrfaglig seminar der ulike deler av samlingene (foto, bygning, gjenstand) blir belyst under samme overskrift. Det har også vært nyttig og lærerikt for fellestjenestene å samarbeide om et slikt fagseminar. Trolig vil dette kunne gjentas med nye tema.

Til diskusjonen på slutten av seminaret ble det stilt følgende spørsmål:

 • Trenger museene IPM? Hvorfor?
 • Hvem er det som skal ha ansvaret for IPM på museet?
 • Hvilken rolle skal/kan fellestjenestene ha i arbeidet med IPM?

Til det siste spørsmålet kom det fram et ønske fra museene om at fellestjenestene kan ha en koordinerende rolle i arbeidet med IPM på museene. Som eksempel ble det vist til utarbeiding av rutiner og system.

Programmet for dagen:
 • Jeanne: Introduksjon
 • Eirik: Skadedyr i Rogaland
 • Jeanne og Lise: Hvordan ser integrert skadedyrkontrollprogram (IPM) ut?
 • Madli: Skadedyr i fotosamlingen
 • Kirsten: Skadedyr i bygningssamlinga
 • Diskusjon

Foredragene blir lagt ut her.

Fagseminar: Integrert skadedyrkontroll (IPM)

Fellestjenestene i Rogaland inviterer til fagseminar med tema integrert skadedyrkontroll.

 • Hvilke skadedyr i Rogaland fører til mest skader i museene?
 • Hva er forskjellen mellom aktivt angrep og gammel skade?
 • Hvor ofte må man sjekke insektfeller?
 • Hva er integrert skadedyrkontroll (IPM-program)?

Å ha en bevisst og aktiv holdning til disse spørsmålene vil forebygge skader, bidra til et bedre miljø og til en god samlingsforvaltning.

Fagseminaret er for alle som arbeider med gjenstands-, foto- og bygningssamlinger i Rogaland.

Sted: Norsk Oljemuseum

Dato: onsdag 10. mai 2017

Tid: kl. 09.45 – 15.00