Bygningsantikvaren arbeider med å styrke bygningsvernet ved museene.

Antikvaren skal arbeide med å styrke bygningsvernet ved museene, kartlegge den lokale byggeskikken og øke kompetansen om denne, samt sikre system for dokumentasjon av bygningsmassen og FDV i PRIMUS.

Arbeidet er knyttet til de antikvariske bygningene på museene.


Nytt fra bygningsantikvaren

Laster…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.