Bygningsantikvaren arbeider med å styrka bygningsvernet ved musea.

Stillinga er ein del av Rogaland fylkeskommune sine fellestenester for samlingsforvalting ved musea i Rogaland. Antikvaren skal arbeida med å styrka bygningsvernet ved musea, kartlegga den lokale byggeskikken og auka kompetansen om denne, samt sikra system for dokumentasjon av bygningsmassen og FDV i PRIMUS.

Arbeidet er knytta til dei antikvariske bygningane på musea.

Døme på aktuelle arbeidsoppgåver som bygningsantikvaren kan bistå musea med finn ein under fana tjenester.

Følg bygningsantikvaren i sosiale media:

symbol-01   symbol-02