For å få nytta ressursane godt er det viktig med god og langsiktig planlegging – det gjeld både for musea og for bygningsantikvaren. Det er difor viktig at musea melder inn sine prosjekt i god tid, slik at dei kan leggjast inn i planar og kalendarar. Ta kontakt for å melda inn aktuelle prosjekt, og så tek bygningsantikvaren kontakt tilbake for å avtala nærare tid og detaljar for gjennomføring av prosjektet. Skjema finn du under.