Bygningsantikvaren kan hjelpa/avlasta musea i ulikt tekstarbeid, slik som:

  • Søknadskriving
  • Tilstandsrapport
  • Historikktekst i samband med dokumentasjon av bygningar
  • «Beskrivelse» i samband med anbod
  • Uttale til reguleringsplanar, byggjesaker e.l.
  • Utarbeiding av rettleiarar, planar m.m.