Dokumentet Før prosjektstart kan være til hjelp dersom du ønsker bistand fra fotoarkivaren. I dokumentet beskrives fotoarkivarens og museenes gjensidige arbeid, det er forslag til arbeidsoppgaver man kan få hjelp med og det er et skjema man kan fylle ut og sende til fotoarkivaren for å beskrive det arbeidet man ønsker hjelp med.

Kontaktinfo til fotoarkivaren finner du her.