Samlingsteam Rogaland – et mobilt samlingsforvaltningsteam for regionmuseene i Rogaland og Norsk Oljemuseum.

I prosjektperioden 2014 – 2019 arbeidet samlingsteam Rogaland med revitaliseringsprosjekter for å forbedre samlingene i fylket til et tilfredsstillende nivå etter internasjonale retningslinjer. Arbeidet med samlingene ga blant annet museene muligheten til å få unna etterslepet i registrering og dokumentasjon av gjenstander. Teamet arbeidet periodevis ved de berørte museene, og bidro med preventive oppgaver som rengjøring, Primus-registrering, katalogisering, fotografering, pakking og magasinering. I prosjektperioden satte museene av tilsvarende ressurser til samlingsrevisjonsarbeidet. Dette for å sikre kontinuitet i arbeidet med samlingsforvaltning. Mer om bakgrunnen for etablering av samlingsteam Rogaland kan leses her.

I dag består samlingsteamet av en prosjektleder og fire prosjektmedarbeidere, og har fagkunnskap innen konservering, museografi og museologi. Den seks-årige prosjektperioden opphører ved årskiftet.

Fra 1. januar 2020 opprettes det et fast konserveringsteam med tre ansatte. To av samlingsteamets medarbeidere fortsetter i konserveringsteamet. Lederstillingen er lyst ut.