Nyheter

Fra Finnøy Bygdemuseum til Rennesøy Bygdemuseum

T.v. Belen, Lise og Oda syr på merkelapper. Tidkrevende jobb. Foto: Jeanne Dalbu, Ryfylkemuseet

Samlingsteamet har siden 2016 revidert og registrert samlingen til Finnøy Bygdemuseum i databasen Primus. Etter over to år med samlingsarbeid har teamet registrert hele samlingen. Til sammen er 2232 poster opprettet i Primus som tilsvarer 2601 gjenstander. I tillegg har teamet rengjort, merket, fotografert, frysebehandlet, pakket om, omorganisert og magasinert gjenstandene i det klimastyrte magasinet og i doktorboligen på Finnøy. Det som gjenstår er kvalitetssikring av Betegnelse, Presisert betegnelse, Emneord og Klassifikasjon. Dette for å sikre søkeinngangen og tilgjengeligheten. Kvalitetsarbeidet gjenopptas i januar, 2019.

Etter Finnøy-prosjektet var det satt av to uker til Rennesøy Bygdemuseum.

Flesteparten av gjenstandene fra Rennesøy Bygdemuseum er oppbevart i klimastyrt magasin, mens resterende står i utstillingen på BIBMUS, på Rennesøy. BIBMUS er Rennesøy folkebiblioteks utstillings- og møterom. Ingen av gjenstandene er registrert i Primus og det finnes ingen oversikt over samlingen som f.eks. inventarliste, aksesjon og katalogkort.

I forkant av prosjektet ble det gjennomført en befaring for å planlegge en god og systematisk tilnærming av samlingen. Det ble besluttet å starte med mindre og mellom store gjenstander i magasinet, deretter registrere de ustilte gjenstandene på Rennesøy og til slutt flytte fotostasjonen i magasinet for å ta bilde av de større gjenstandene. Arbeidet fortsetter i januar og februar 2019. Til sammen har samlingsteamet opprettet 70 poster i Primus som tilsvarer 89 gjenstander.

Skjermdump fra PrimusWeb: Oversiktsbilde over registrerte gjenstander i mappe fra Rennesøy Bygdemuseum

Primuskurs

Foto: Mathies Ekelund Erlandsen

Denne uken har forvaltning- og samlingsfolk i museumsrogaland vært samlet til et tredagers kurs i bruk av Primus.  Fellestjenestene har tatt initativ til – og arrangert – kurset, og var selv kursinstruktører på dag 1 og 2.

Programmet for de tre dagene så slik ut:

  • Dag 1: FDV-/bygningsmodul (v/Kirsten Hellerdal Fosstveit fra Fellestjenestene)
  • Dag 2: Primusregistrering (v/Jeanne Dalbu og Madli Hjerman fra Fellestjenestene)
  • Dag 3: PrimusWeb, konserveringsmodul og logistikk i web (v/Kristina Berg fra KulturIT)

Det var god oppslutning om kurset alle dagene, noe som tyder på at det har vært et behov for mer opplæring og kursing i bruk av Primus. Diskusjonene underveis i kurset, og i pausene, tyder på at det å treffes til slike «temadager» har stor verdi.

Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært gode, og vi vil nå evaluere kurset og erfaringene vi har gjort. Vi håper og tror kurset har vært like lærerikt og nyttig for kursdeltakerne som for oss i Felletjenestene!


Presentasjoner

Øvingsoppgaver og presentasjoner kan lastes ned her:


Bilder fra Primuskurs 2018

Alle foto: Mathies Ekelund Erlandsen

Primuskurs 4. – 6. september

Fellestjenestene inviterer til et tredagers Primuskurs for regionmuseene i Rogaland og Norsk Oljemuseum. Tema for kurset vil være FDV-/bygningsmodulen, registrering av gjenstander og foto for viderekommende, og konserveringsmodul. Kurset legger opp til både teori og praktisk bruk.

Kurset blir holdt på Norsk Oljemuseum 4. – 6. september 2018.

Vi håper flest mulig har mulighet til å delta på kurset!

Program og skjema for påmelding finner du her.


Frist for påmelding: 27. august 2018

Internkurs i Primus FDV-/bygningsmodulen

Denne veka har bygningsantikvaren vore på Jærmuseet og halde internkurs i Primus FDV-/bygningsmodulen. Kurset starta med ein teoridel, så ein praktisk del med øvingsoppgåver, og så bruk av modulen i felt.

Stol på MUST: En revisjon og vurdering av stol-samlingen

«Stol på MUST» er i likhet med «Tingenes tilstand» en såkalt bak-kulissene-utstilling og bør ses i sammenheng med metoden «Vurdering av kunst og kulturhistorisk samlinger» (Haugalandmuseene, 2016). MUST har ca. 1000 stoler som er spredt på de forskjellige avdelingene og magasinene i museet. En gjennomgang av samlingen vil gi museet en oversikt over hva de har og hvilke stilarter som er representert i samlingen. For å vise museets mangfold, ble nye stoler utstilt hver måned i perioden juni 2017 til juni 2018. Totalt har teamet revidert og registrert ca. 65 katalogiserte stoler og ca. 35 ukatalogiserte stoler.

Skjermdump fra hjemmesiden til MUST.

Arbeid for museene

For Norsk oljemuseum har fotoarkivaren katalogisert bilder knyttet til deres undervannsfotodokumentasjon. Bildene har tidligere blitt digitalisert, og har nå blitt søkbare i Primus. For Haugalandmuseene har fotoarkivaren fortsatt arbeidet med digitalisering og katalogisering av bilder fra industrifotografen Tor Brekke. Arbeidet har resultert i en artikkel om bildene på hjemmesida til Fotonettverk Rogaland. På starten av året dro Målfrid Grimstvedt og fotoarkivaren på besøk til en sauebonde for å samle inn bilder til Jærmuseets prosjekt om sauen, bonden, hunden og heiadrifta. Bildene ble deretter katalogisert i Primus. Fotoarkivaren er snart ferdig med et annet katalogiserings- og ompakkingsprosjekt for Jærmuseet. Det dreier seg om arkivet etter pressefotografen Karton Håland og eldre bilder fra Lima i Gjesdal kommune.


Foto: Ukjent. En mann betjener miniubåten «Check Mate». Tilhører Norsk oljemuseum, NOMF-02782.376.

Nedmontering av utstillinger i 2.etasje, M16

I mai arbeidet samlingsteamet med å montere ned utstillinger i Musegata 16. Utstillingene har stått siden 1995 og består av kulturhistoriske gjenstander, arkeologiske gjenstander, kirkekunst og klesdrakt fra 1700-tallet. Samlingen er for øvrig fordelt mellom Kulturhistorisk museum, Maritimt museum og Hermetikk museum ved MUST.

Skipsmodell sikres før transport i bil, MUST. Foto: Belén Navazo Hourcade.

Gjenstandene ble kontrollert og revidert i Primus med fokus på klassifisering, mål, teknikk, materialer, farge og tilstandsvurdering. Gjenstander som manglet bilde i Primus ble sendt til fotostasjonen, mens de øvrige ble sendt videre til pakkestasjonen. Museet bidro med organisering og flytting av objektene. Til sammen har teamet revidert ca. 90 objekter i Primus.

Ved håndtering av store eller skjøre objekter skal minst to personer bære/løfte. T.v Jeanne Dalbu og Karen Haaland, MUST. Foto: Belén Navazo Hourcade

Etter nedmontering ble lokalene brukt til å revidere og vurdere stol-samlingen. Prosjektet er en del av utstillingen «Stol på MUST» (01.06.2017-01.06.2018) og bør derfor ses på bakgrunn av denne.

Videreføring av Finnøy Bygdesamling

Eirik Aarbrot fotograferer større gjenstander på Finnøy, Ryfylkemuseet. Foto: Jeanne Dalbu

Etter to år med omfattende gjennomgang og registrering av bygdesamlingen har det samlet seg en rekke gjenstander som mangler identifikasjonsnummer og katalogkort. Til disse gjenstandene er det opprettet aksesjonsnummer i Primus med beskrivelse av prosjektet. På den måten får gjenstandene et nytt identifikasjonsnummer, samtidig som museet bevarer dokumentasjonen av gjenstandens historie.

Totalt har samlingsteamet opprettet ca. 280 nye poster og registrert ca. 320 objekter i Primus. Store deler av samlingen er tilgjengelig på digitaltmuseum.no.

Skjermdump, PrimusWeb: Torvpressen er målt 193 cm høy.
Skjermdump fra Digitaltmuseum. 1096 objekter fra bygdesamlingen er publisert og tilgjengelig på Digitaltmuseum.

Tilstandsundersøkelse

Endelig er gjennomgangen av tilstanden på alle museenes fotosamlinger gjennomført. En eller flere av de som arbeider med fotosamlingene ved hvert museum har deltatt i undersøkelsene sammen med fotoarkivaren. Det har vært lange dager med intenst arbeid og i varierende arbeidsforhold. Det har vært godt samarbeid, og vi har fått gode oversikter over tilstand og innhold i samlingene. Takk for god innsats til alle som har bidratt!

God lagring og gode rutiner for håndtering av bildene har mye å si for tilstanden på bildene. Eldre foto har generelt sett dårligere tilstand enn yngre materiale, men også yngre materiale som plastfilm og fargebilder kan vise tegn til kjemisk nedbryting. Dette gjelder spesielt når de har eller har hatt dårlige lagringsforhold. Sammen med innpakking, lagring og håndtering er gode klimaregulerte magasiner vesentlig for å bremse nedbryting av slikt materiale.


Foto: Refleksene viser hvordan basen på dette lysbildet har krympet.