Fellestjenestene skal løfte det faglige arbeidet og styrke samarbeidet mellom museene.

Bakgrunn

Rogaland fylkeskommune har i tråd med Regionalplan for museum tatt initiativ til, opprettet og finansiert flere felles stillinger innen samlingsforvaltning for Norsk Oljemuseum og de fem regionmuseene i Rogaland: Ryfylkemuseet, Haugalandmuseet, Museum Stavanger, Jærmuseet, Dalane Folkemuseum.

Stillingene

Fellestjenestene består av flere stillinger knyttet til samlingsforvaltning:

Fellestjenestene skal løfte det faglige arbeidet og styrke samarbeidet mellom museene.

Styringsgruppa

Det er opprettet en styringsgruppe for arbeidet med Olaug Økland som leder. I styringsgruppa sitter representanter fra hvert av museene, samt representanter fra Rogaland fylkeskommune.