Rogaland fylkeskommune har i tråd med Regionalplan for museum tatt initiativ til, opprettet og finansiert flere felles stillinger innen samlingsforvaltning for Norsk Oljemuseum og de fem regionmuseene i Rogaland – Ryfylkemuseet, Haugalandmuseene, Museum Stavanger, Jærmuseet, Dalane Folkemuseum.

Fellestjenestene består av seks stillinger knyttet til samlingsforvaltning: en fotoarkivar (plassert under Haugalandmuseene), et samlingsteam bestående av fire personer (plassert under Jærmuseet) og en bygningsantikvar (plassert under Ryfylkemuseet). Fellestjenestene skal løfte det faglige arbeidet og styrke samarbeidet mellom museene.

Det er opprettet en styringsgruppe for arbeidet med Bitten Bakke som leder. I styringsgruppa sitter representanter fra hvert av museene, samt representanter fra Rogaland fylkeskommune.