Håndboken er basert på erfaringer gjort av Samlingsteamet i perioden 2014-2016, og er skrevet med tanke på å sikre profesjonell håndtering av materiell kulturarv, gode registreringspraksis og større gjenfinning/søkbarhet i samlingene. Håndboken er fremdeles under revideringen, men kan likevel brukes som veiledende dokument.