Dag 1: FDV-/bygningsmodul


Kursholder: Kirsten Hellerdal Fosstveit

Tid: 09.00-15.30

Rom: Yggdrasil


Beskrivelse:

Kurset er delt i to deler. Første del handler om registrering av bygningssamlingen. Andre del tar for seg bruk av FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) funksjonene i modulen.


Målgruppe:

Museumsansatte som arbeider med bygningssamlinger i Rogaland. Ingen krav til forkunnskaper.


Utstyr:

Nettbrett og/eller PC


Program
Kl.09.00 – 09.30 Morgenkaffe og registrering.
Kl.09.30 – 10.00 Introduksjon: Hva er FDV-/bygningsmodulen? Hvorfor skal man bruke den, og hvordan?
Del 1: Bygning
Kl.10.00 – 11.00 Registrere bygninger. Teori og øvingsoppgave
Kl.11.00 – 11.15 Pause med kaffe og te
Kl.11.15 – 11.45 Relasjoner (koble sammen objekt). Teori og øvingsoppgave.
Kl.11.45 – 12.00 Rutiner for registrering. Diskusjon
Kl.12.00 – 13.00 Lunsj
Del 2: Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
Kl.13.00 – 13.30 Tilstandsvurdering. Teori og øvingsoppgave.
Kl.13.30 – 14.00 Registrere avvik. Rette opp avvik. Teori og øvingsoppgave.
Kl.14.00 – 14.45 Bygningsarbeid. Teori og øvingsoppgave.
Kl.14.45 – 15.00 Enkeltoppgave og repeterende oppgaver.
Kl.15.00 – 15.30 Diskusjon/oppsummering

Påmelding:

Meld deg på ved å fylle ut skjema på denne siden.