Dag 2: Primusregistrering


Kursholder: Jeanne Dalbu og Madli Hjerman

Tid: 09.00-15.45

Rom: Yggdrasil


Beskrivelse:

Kurset legger vekt på effektiv primusregistrering og smarte løsninger.   Deltagerne vil gjennom teori og øvingsoppgaver få opplæring i masseimport av bilder, metaoperasjoner i mappe, lisensiering, strekkode, plassering, kolli og utlån/innlån.


Målgruppe:

Museumsansatte som arbeider med gjenstander og foto i Rogaland. Det er  en fordel at deltakaren har litt erfaring med bruk av Primus i foto- og gjenstandsregistrering, og har god kjennskap til begreper og prinsipper rundt foto- og gjenstandskatalogisering.


Utstyr:

Bærbar pc med lader og evt. mus.


Program
Kl.09.00 – 09.30 Morgenkaffe
Kl.09.30 – 11.00 Madli: Introduksjon til PrimusWeb og PrimusWin.Jeanne: Effektiv primusregistrering (Jeanne).
Kl.11.00 – 11.15 Pause med kaffe og te
Kl.11.15 – 12.00 Jeanne: Effektiv primusregistrering (Jeanne). Teori og øvingsoppgaver
Kl.12.00 – 13.00 Lunsj
Kl.13.00 – 13.45 Jeanne: Effektiv primusregistrering. Teori og øvingsoppgaver.
Kl.13.45 – 14.00 Pause
Kl.14.00 – 14.30 Madli: Bildeinnlegging: Masseimport. Teori og øvingsoppgaver
Kl.14.30 – 14.45 Pause
Kl.14.45 – 15.15 Madli: Lisensiering av foto. Teori og øvingsoppgaver
Kl.15.15 – 15.45        Spørsmål og diskusjoner


Påmelding:

Meld deg på ved å fylle ut skjema på denne siden.