Samlingsteam Rogaland – et mobilt samlingsforvaltningsteam for regionmuseene i Rogaland og Norsk Oljemuseum.

I prosjektperioden 2014 – 2019 arbeidet samlingsteam Rogaland med revitaliseringsprosjekter for å forbedre samlingene i fylket til et tilfredsstillende nivå etter internasjonale retningslinjer. Arbeidet med samlingene ga blant annet museene muligheten til å få unna etterslepet i registrering og dokumentasjon av gjenstander. Teamet arbeidet periodevis ved de berørte museene, og bidro med preventive oppgaver som rengjøring, Primus-registrering, katalogisering, fotografering, pakking og magasinering. I prosjektperioden satte museene av tilsvarende ressurser til samlingsrevisjonsarbeidet. Dette for å sikre kontinuitet i arbeidet med samlingsforvaltning. Mer om bakgrunnen for etablering av samlingsteam Rogaland kan leses her.

Samlingsteamet har vært en produktive og har registrert og revidert ca. 70 000 museumsobjekter siden 2014. Her er det viktig å understreke at de registrerte objektene i tillegg har gjennomgått rengjøring, merking av identifikasjonsnummer, tilstandsvurdering, fotografering og magasinering. Tiltakene har utvilsomt løftet samlingene til et tilfredsstillende nivå etter internasjonal standard, noe som har blitt lagt merke til. Nasjonalt omtales Samlingsteam Rogaland som et godt eksempel på fellestjenester innen samlingsforvaltning (Kulturrådets museumsundersøkelse 2018) og praktisk samarbeid (Riksrevisjon, 2017). Prosjektet går med andre ord inn som en av museenes suksesshistorier for hva som angår samlingsforvaltning og samarbeid på tvers av museene.